تاتو و اصلاح تاتو – ابرو – خط چشم – سایه – بین مژه

تاتو یا بلیدینگ ابرو به روش فیبروز

یکی از اعمال زیبایی است که توسط آن رنگ به صورت مستقیم با سوزن‌های مخصوص وارد پوست می‌شود. تاتو ابرو شامل کلیه خدمات ابرو جهت پر‌تر کردن و زیبا‌تر نشان دادن ابرو ها هست. رنگ به قدری ظریف داخل پوست طراحی می‌شود که مشابه ابروی واقعی تمایان میشود . بهتر است تا مدل‌های تتوی ابرو با توجه به فرم صورت و چهره انجام شود .

بدیهی است که سلیقه هم در انتخاب آن بسیار اهمیت دارد. اما ابتدا فرم صورت خود را بشناسید و سپس مدل ابرو را انتخاب کنید ، در این مورد میتوانید از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید .

تاتو ابرو انواع گوناگونی دارند ، اما برای هر نوع از آن‌ها از یک مدل تاتو ابرو استفاده می‌شود .

فهرست